Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01-08-2023

1. Acceptatie van de algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de website van Online Laptop Shop en het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst.

2. Productinformatie

2.1 Beschrijvingen en specificaties:

We streven ernaar om accurate en gedetailleerde beschrijvingen en specificaties van onze refurbished laptops te bieden. Houd er echter rekening mee dat de werkelijke producten enigszins kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen vanwege variaties in merk, model en cosmetische staat.

2.2 Garantie:

Onze refurbished laptops worden geleverd met een garantieperiode zoals vermeld in de productbeschrijving. De garantie dekt alleen defecten die optreden als gevolg van normaal gebruik. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongevallen, ongeoorloofde wijzigingen of andere externe factoren.

3. Bestellingen en betalingen

3.1 Bestelproces:

Door een bestelling te plaatsen, doet u een bindend aanbod om een product te kopen. We behouden ons het recht voor om uw bestelling te accepteren of te weigeren naar eigen goeddunken. In het geval van weigering zullen we u op de hoogte stellen en eventuele betaalde bedragen terugbetalen.

3.2 Prijzen:

Alle prijzen op onze website zijn vermeld in de Euro Valuta en zijn inclusief belastingen, tenzij anders vermeld. Verzendkosten kunnen van toepassing zijn en worden apart vermeld tijdens het afrekenproces.

3.3 Betalingen:

We accepteren verschillende betaalmethoden, zoals creditcards, betaalpassen en elektronische betalingen. Betalingen moeten volledig en correct worden uitgevoerd voordat we uw bestelling verwerken en verzenden.

4. Verzending en levering

4.1 Verzendinformatie:

We streven ernaar om uw bestelling binnen de opgegeven verzendtijd te verzenden. Houd er rekening mee dat de werkelijke levertijd kan variëren, afhankelijk van de locatie en de beschikbaarheid van het product. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele vertragingen of wijzigingen in de levering.

4.2 Leveringsadres:

Zorg ervoor dat u een correct en volledig leveringsadres opgeeft tijdens het bestelproces. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of verlies van de bestelling als gevolg van onjuiste verzendinformatie die door u is verstrekt.

4.3 Eigendomsoverdracht:

De eigendom van het product gaat over op u op het moment van levering. Vanaf dat moment bent u verantwoordelijk voor het product en eventuele risico's of schade die zich kunnen voordoen.

5. Retourbeleid

5.1 Teruggave en omruiling:

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u binnen een bepaalde periode na ontvangst van het product een verzoek indienen voor retournering of omruiling. Raadpleeg ons retourbeleid op de website voor gedetailleerde instructies en voorwaarden met betrekking tot retourzendingen.

5.2 Restitutie:

Bij goedgekeurde retourzendingen zullen we een terugbetaling verwerken voor het geretourneerde product. Houd er rekening mee dat eventuele verzendkosten of andere kosten die verband houden met de retourzending niet worden vergoed, tenzij anders vermeld in ons retourbeleid.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Auteursrechten:

Alle inhoud op onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en grafische elementen, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

6.2 Handelsmerken:

Alle handelsmerken en logo's die op onze website worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van deze handelsmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid:

We streven ernaar om accurate informatie te verstrekken op onze website, maar we kunnen geen absolute garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de aankoop van onze producten.

7.2 Overmacht:

We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, onderbreking of storing als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, oproer, oorlog, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden buiten onze controle.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Nederlandse Staat. Elk geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de Nederlandse Staat.

9. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de volgende email address: info@onlinelaptopshop.nl