Inruilen en Retourneren

Herroepingsrecht

1.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

1.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is op onze website, maar u bent hiertoe niet verplicht. 

1.3 Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourprocedure

2.1 Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u het product binnen 14 dagen na de mededeling van de herroeping aan ons terug te sturen of aan ons te overhandigen op het onderstaande retouradres. Het product dient in de originele verpakking te worden geretourneerd en in nieuwstaat te verkeren, inclusief alle accessoires en bijbehorende documentatie.

2.2 De directe kosten van het terugzenden van het product komen voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen.

2.3 Wij raden u aan om het product goed te verpakken en te verzenden via een traceerbare verzendmethode om verlies of beschadiging tijdens het transport te voorkomen.

Terugbetaling

3.1 Indien u de overeenkomst herroept en het product conform de retourvoorwaarden is ontvangen, zullen wij u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen.

3.2 De terugbetaling zal worden verricht met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling.

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben b.v. verzegelde softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken. Bijvoorbeeld het Office pakket.
  • Retouradres

U kunt het product retourneren naar het volgende adres:

Online Laptop Shop

Adres: Merellaan 4
            5552BZ, Valkenswaard

Neem vooraf contact met ons op via Info@onlinelaptopshop.nl om het retourproces te starten en verdere instructies te ontvangen.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot het ruilen en retourneren, kunt u contact met ons opnemen via de volgende

contactgegevens:

Online Laptop Shop

Adres: Merellaan 4
            5552BZ, Valkenswaard

E-mail: Info@onlinelaptopshop.nl

Telefoon: +318-50041655


Let op: Deze algemene voorwaarden met betrekking tot het ruilen en retourneren zijn aanvullend op onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze documenten op onze website.

Houd er rekening mee dat het modelformulier voor herroeping en andere relevante informatie met betrekking tot het ruilen en retourneren beschikbaar zijn op onze website. Zorg ervoor dat u deze informatie raadpleegt voordat u een product retourneert.

Klik hier om PDF te bekijken