Privacy Policy

Privacy Policy van Online Laptop Shop

Laatst bijgewerkt: 01-08-2023

Dank u voor het bezoeken van de website van Online Laptop Shop. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en welke stappen we nemen om uw informatie te beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

1. Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie:

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u ervoor kiezen om persoonlijke informatie met ons te delen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. We verzamelen deze informatie alleen als u deze vrijwillig verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, het aanvragen van een reparatie of het verkopen van uw oude laptop aan ons.

1.2 Navigatie-informatie:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals het IP-adres van uw apparaat, de browsertype- en versie, de bezochte pagina's, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op onze website doorbrengt en andere website-analysegegevens.

2. Gebruik van informatie

2.1 Verkoop van refurbished laptops:

Als u een refurbished laptop bij ons koopt, verzamelen we de benodigde informatie om uw bestelling te verwerken, inclusief uw naam, adres, contactgegevens en betalingsinformatie. We gebruiken deze informatie alleen om uw bestelling te verwerken, u te informeren over de status van uw bestelling en om uw aankoop aan u te leveren.

2.2 Reparatiediensten:

Wanneer u een reparatie aanvraagt, verzamelen we de nodige informatie om uw reparatieverzoek af te handelen, inclusief uw naam, contactgegevens en informatie over het defecte apparaat. We gebruiken deze informatie alleen voor het verlenen van de reparatiedienst en om contact met u op te nemen over de voortgang van de reparatie.

2.3 Inkoop van oude laptops:

Als u ervoor kiest om uw oude laptop aan ons te verkopen, verzamelen we de nodige informatie om uw verkooptransactie af te handelen, zoals uw naam, adres, contactgegevens en informatie over de laptop die u wilt verkopen. We gebruiken deze informatie alleen om de verkoop te voltooien en om contact met u op te nemen over de betaling en het ophalen van de laptop.

2.4 Verbetering van onze diensten:

We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om onze diensten en website te verbeteren, inclusief het analyseren van trends, het uitvoeren van statistische analyses en het verkrijgen van inzicht in het gedrag en de voorkeuren van onze klanten. Alle analyses worden op geaggregeerd niveau uitgevoerd en uw persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk.

3. Informatie delen

3.1 Externe dienstverleners:

We kunnen externe dienstverleners inschakelen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren, zoals betalingsverwerking, verzending van bestellingen en het uitvoeren van technische ondersteuning. Deze externe dienstverleners hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke informatie, maar ze zijn contractueel verplicht om deze informatie alleen te gebruiken voor het verlenen van de gevraagde diensten en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.2 Wettelijke vereisten:

We kunnen uw persoonlijke informatie delen indien vereist door de wet, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel, een dagvaarding of een andere wettelijke procedure. We kunnen ook uw informatie delen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen in het geval van een juridisch geschil.

3.3 Geaggregeerde gegevens:

We kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals adverteerders of partners, voor marketing-, reclame- of analytische doeleinden. Deze gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

4. Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken beveiligde verbindingen en versleuteling technologieën bij het verzenden en ontvangen van gevoelige informatie, zoals betalingsgegevens. We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze is verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren.

5. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden of verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om gebruik te maken van uw rechten.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met een bijgewerkte datum van inwerkingtreding. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid te controleren voor eventuele wijzigingen.

7. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over ons privacybeleid of onze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen via de volgende email address: info@onlinelaptopshop.nl